Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Zofia
nazwisko : RACZYŃSKA
data ur. : 1997-06-24 (Sen) 23 15
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.03 (+1.2)   2012-05-12   Szprotawa  U16
  13.96 (+0.7)   2013-05-12   Szprotawa  U18

  200 m wykres

  28.17 (+0.4)   2012-09-12   Zielona Góra  U16
  27.54 (+1.2)   2013-09-21   Częstochowa  U18
  27.76 (-0.7)   2014-07-13   Wrocław  U18
  28.84 (-1.1)   2015-06-06   Kraków  U20

  300 m wykres

  45.43   2012-05-06   Zielona Góra  U16
  47.00   2013-05-04   Słubice  U18
  45.25   2014-04-25   Zielona Góra  U18

  400 m wykres

  62.75   2012-05-19   Zielona Góra  U16
  63.47   2014-05-23   Słubice  U18

  600 m wykres

  1:59.03   2010-06-15   Zielona Góra  U14
  1:47.83   2011-10-07   Słubice  U16
  1:47.20   2012-05-26   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:39.15   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  2:27.76   2014-07-14   Wrocław  U18

  1000 m wykres

  3:23.57   2011-06-16   Słubice  U16

  100 m pł MŁ wykres

  17.51 (-0.7)   2012-10-06   Zielona Góra  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.80 (-0.8)   2013-10-05   Zielona Góra  U18
  16.83 (+0.5)   2014-07-13   Wrocław  U18

  100 m pł wykres

  18.19 (+1.0)   2015-06-06   Kraków  U20

  300 m pł wykres

  48.36   2012-09-15   Słubice  U16
  48.56   2014-09-07   Zielona Góra  U18

  400 m pł K wykres

  71.18   2012-06-03   Wrocław  U16
  72.07   2013-05-18   Poznań  U18
  68.28   2014-09-20   Częstochowa  U18
  69.89   2015-05-23   Zielona Góra  U20

  Wzwyż wykres

  1.51   2013-10-05   Zielona Góra  U18
  1.54   2014-07-13   Wrocław  U18
  1.50   2015-05-09   Szprotawa  U20

  W dal wykres

  4.78 (+0.9)   2012-10-06   Zielona Góra  U16
  4.97 (+1.1)   2013-05-22   Zielona Góra  U18
  5.04 (0.0)   2014-07-14   Wrocław  U18
  4.75 (+0.6)   2015-06-07   Kraków  U20

  Kula (3) wykres

   8.50   2012-10-06   Zielona Góra  U16
   9.34   2013-10-05   Zielona Góra  U18
   9.78   2014-05-27   Zielona Góra  U18

  Kula (4) wykres

   8.76   2015-06-06   Kraków  U20

  Oszczep (600) wykres

  19.98   2015-06-02   Zielona Góra  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3720   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  3979   2014-07-14   Wrocław  U18

  4-bój K MŁ wykres

  1942   2012-10-06   Zielona Góra  U16

  Oszczep (500) wykres

  16.19   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  23.98   2014-05-18   Bydgoszcz  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.28397512435913 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl