Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Sylwester JACIUK
imię : Sylwester
nazwisko : JACIUK
data ur. : 1993-05-20 (Sen) 28 27
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Pogoń Siedlce

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  54.59   2021-05-14   Bydgoszcz  Sen

  800 m wykres

  2:10.08   2011-10-02   Imperia (ITA)  U20
  1:58.53   2013-06-02   Warszawa  U23
  1:55.72   2014-06-08   Siedlce  U23
  1:55.56   2015-08-30   Częstochowa  U23
  1:57.14   2016-06-04   Siedlce  Sen
  1:57.73   2017-05-28   Biała Podlaska  Sen
  2:00.10   2018-05-26   Biała Podlaska  Sen
  1:59.40   2019-06-05   Łomża  Sen

  1000 m wykres

  2:33.82   2016-05-15   Warszawa  Sen
  2:33.65   2017-05-03   Białystok  Sen
  2:35.69   2019-09-22   Warszawa  Sen
  2:40.17   2021-05-09   Warszawa  Sen

  1500 m wykres

  4:16.94   2011-09-30   Imperia (ITA)  U20
  4:12.75   2012-05-20   Warszawa  U20
  4:02.16   2014-05-18   Łomża  U23
  3:59.00   2015-05-16   Warszawa  U23
  4:02.34   2016-05-28   Słubice  Sen
  4:05.67   2017-06-07   Łomża  Sen
  4:02.21   2018-06-16   Warszawa  Sen
  4:09.51   2021-05-14   Bydgoszcz  Sen

  3000 m wykres

   9:45.10   2011-05-03   Białystok  U20
   9:17.31   2012-05-05   Biała Podlaska  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.017930030822754 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl