Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Małgorzata MIŚ
imię : Małgorzata
nazwisko : MIŚ
data ur. : 2001-06-06 (U23) 20 10
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.73 (-0.4)   2012-05-26   Bielsko-Biała  U12
  15.51 (-0.4)   2013-05-26   Częstochowa  U14
  14.50 (+1.7)   2014-06-01   Częstochowa  U14
  14.11 (+1.1)   2015-06-24   Częstochowa  U16
  14.23 (+1.7)   2016-06-11   Sosnowiec  U16
  14.59 (+0.1)   2017-08-27   Chorzów  U18
  14.12 (0.0)   2018-06-03   Chorzów  U18
  14.36 (+0.8)   2020-06-20   Częstochowa  U20

  200 m wykres

  32.04 (+0.4)   2013-05-12   Sosnowiec  U14
  32.13 (+0.2)   2014-08-28   Sosnowiec  U14
  28.93 (+2.0)   2015-05-09   Częstochowa  U16
  28.96 (+1.9)   2016-05-07   Częstochowa  U16
  29.20 (-0.2)   2017-05-14   Sosnowiec  U18
  28.92 (-0.6)   2018-06-02   Opole  U18
  29.22 (-0.9)   2019-05-04   Bielsko-Biała  U20
  28.71 (+0.3)   2020-07-04   Bielsko-Biała  U20
  28.69 (+0.6)   2021-05-09   Bielsko-Biała  U23

  300 m wykres

  52.87   2012-06-23   Łódź  U12
  54.07   2013-08-29   Sosnowiec  U14
  48.76   2014-05-10   Sosnowiec  U14
  45.93   2015-05-30   Bielsko-Biała  U16
  46.13   2016-04-24   Chorzów  U16
  47.52   2017-05-06   Sosnowiec  U18
  46.99   2018-04-28   Chorzów  U18
  46.59   2019-04-27   Chorzów  U20

  400 m wykres

  69.79   2015-07-31   Częstochowa  U16
  65.95   2017-05-27   Bielsko-Biała  U18
  67.58   2018-05-15   Chorzów  U18

  600 m wykres

  2:42.60   2011-08-27   Chorzów  U12
  2:05.30   2012-09-09   Sosnowiec  U12
  1:59.58   2013-06-29   Bielsko-Biała  U14
  1:54.90   2015-06-13   Bielsko-Biała  U16

  800 m wykres

  2:46.18   2021-05-15   Chorzów  U23

  100 m pł wykres

  19.50 (-1.0)   2017-08-31   Gdańsk  U18
  19.16 (+1.2)   2021-05-08   Opole  U23

  200 m pł wykres

  33.60 (+1.5)   2016-05-07   Częstochowa  U16

  Wzwyż wykres

  1.38   2014-06-18   Sosnowiec  U14
  1.35   2021-05-09   Bielsko-Biała  U23

  W dal wykres

  2.68 (0.0)   2011-08-27   Chorzów  U12
  3.83 (+0.3)   2013-06-16   Bielsko-Biała  U14
  4.00 (-1.5)   2014-05-01   Sosnowiec  U14
  3.99 (-0.2)   2015-08-29   Chorzów  U16
  4.56 (-1.0)   2016-10-01   Sosnowiec  U16
  4.62 (0.0)   2017-06-03   Bielsko-Biała  U18
  4.64 (0.0)   2018-08-25   Chorzów  U18
  4.93 (+0.8)   2019-10-05   Rybnik  U20
  5.01 (+0.5)   2020-09-27   Kraków  U20
  5.10 (+0.7)   2021-05-22   Częstochowa  U23

  Trójskok wykres

  10.33 (+1.6)   2017-06-24   Łódź  U18
  10.52 (+0.8)   2018-06-16   Bielsko-Biała  U18
  10.84 (-0.1)   2019-06-15   Ruda Śląska  U20
  10.80 (0.0)   2020-09-03   Częstochowa  U20
  11.03 (+0.7)   2021-06-13   Gliwice  U23

  Kula (3) wykres

   5.94   2016-05-01   Sosnowiec  U16

  Kula (4) wykres

   7.18   2021-04-24   Rybnik  U23

  Oszczep (600) wykres

  18.94   2021-04-24   Rybnik  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.028501033782959 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl