Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Karolina URBAN
imię : Karolina
nazwisko : URBAN
data ur. : 1998-10-20 (U23) 20 336
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  30.59   2013-08-31   Gdańsk  U16

  Kula (3) wykres

  10.59   2012-06-09   Sopot  U16
  12.87   2013-09-29   Radom  U16
  14.97   2014-05-17   Słupsk  U18
  16.00   2015-07-22   Gdańsk  U18

  Kula (4) wykres

  12.06   2014-07-05   Gdańsk  U18
  14.13   2015-10-03   Stargard Szczeciński  U18
  14.91   2016-07-01   Suwałki  U20
  15.48   2017-07-07   Toruń  U20
  15.02   2018-07-22   Lublin  U23
  14.56   2019-06-29   Lublin  U23

  Dysk (1) wykres

  39.31   2014-09-20   Słupsk  U18
  45.54   2015-09-26   Białogard  U18
  52.87   2016-07-15   Toruń  U20
  53.88   2017-07-21   Grosseto (ITA)  U20
  57.48   2018-05-26   Sopot  U23
  55.83   2019-09-14   Białogard  U23

  Oszczep (600) wykres

  21.37   2011-09-03   Gdańsk  U14

  Ppal (150) wykres

  52.00   2011-06-12   Warszawa  U14

  Oszczep (500) wykres

  33.26   2012-09-02   Słupsk  U16
  34.28   2013-06-05   Chojnice  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1078929901123 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl