Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paulina GUZOWSKA
imię : Paulina
nazwisko : GUZOWSKA
data ur. : 2000-06-17 (U23) 20 132
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.25 (+0.9)   2013-08-31   Leszno  U14
  12.74 (-0.6)   2014-05-24   Żerków  U16
  12.52 (-0.7)   2015-09-12   Szczecin  U16
  12.39 (+1.2)   2016-06-04   Zamość  U18
  12.03 (+0.6)   2017-08-04   Warszawa  U18
  11.99 (+0.3)   2018-06-09   Słubice  U20
  11.91 (+1.2)   2019-07-03   Racibórz  U20
  11.51 (+1.8)   2020-07-26   Jelenia Góra  U23

  150 m wykres

  17.76   2020-06-21   Kraków  U23

  200 m wykres

  27.78 (+0.9)   2013-05-25   Żerków  U14
  26.58 (-0.6)   2014-05-10   Poznań  U16
  25.88 (+1.8)   2015-05-23   Zielona Góra  U16
  25.78 (+0.1)   2016-05-21   Zielona Góra  U18
  24.70 (+1.8)   2017-08-06   Warszawa  U18
  25.32 (+0.1)   2018-06-10   Słubice  U20
  24.68 (+0.5)   2019-07-04   Racibórz  U20
  24.14 (0.0)   2020-07-26   Jelenia Góra  U23

  300 m wykres

  49.45   2011-06-12   Warszawa  U12
  46.01   2012-06-24   Łódź  U14
  43.11   2013-06-22   Łódź  U14
  42.74   2014-09-28   Zielona Góra  U16
  41.32   2015-09-27   Radom  U16
  41.68   2016-04-30   Poznań  U18
  41.22   2018-04-28   Poznań  U20

  400 m wykres

  65.07   2013-05-04   Poznań  U14
  62.40   2014-06-14   Leszno  U16
  59.79   2015-05-09   Poznań  U16
  59.79   2016-05-28   Leszno  U18

  600 m wykres

  1:50.48   2012-10-05   Września  U14
  1:47.35   2013-07-18   Poznań  U14

  300 m pł wykres

  44.88   2014-09-27   Zielona Góra  U16
  45.34   2015-09-26   Radom  U16

  400 m pł K wykres

  70.98   2015-06-21   Poznań  U16
  68.04   2016-06-12   Poznań  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.40947985649109 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl