Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Norbert
nazwisko : CHEŁCZYŃSKI
data ur. : 1998-10-29 (U23) 21 257
płeć : Mężczyzna
klub : MKS-MOS Płomień Sosnowiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.34 (+0.5)   2013-09-29   Radom  U16
  12.10 (+1.1)   2014-05-31   Sosnowiec  U18
  12.07 (+0.3)   2015-06-24   Częstochowa  U18
  11.86 (+0.4)   2016-05-28   Biała Podlaska  U20
  11.71 (+1.3)   2017-06-03   Kraków  U20

  200 m wykres

  26.13 (+0.4)   2013-06-09   Sosnowiec  U16
  24.53 (-0.5)   2014-05-11   Sosnowiec  U18
  24.07 (-1.1)   2015-05-23   Sosnowiec  U18
  23.82 (+0.6)   2016-05-07   Częstochowa  U20

  300 m wykres

  44.82   2012-10-06   Sosnowiec  U16
  39.29   2013-10-05   Sosnowiec  U16
  38.21   2014-05-01   Sosnowiec  U18
  38.38   2015-05-01   Sosnowiec  U18
  37.25   2016-05-01   Sosnowiec  U20

  400 m wykres

  54.33   2014-05-18   Częstochowa  U18
  53.62   2015-06-20   Bielsko-Biała  U18
  52.61   2016-05-21   Sosnowiec  U20
  54.16   2017-06-03   Kraków  U20

  1500 m wykres

  5:09.08   2015-10-04   Sosnowiec  U18
  5:16.64   2016-10-02   Sosnowiec  U20
  5:06.85   2017-06-04   Kraków  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.63 (+0.8)   2016-10-02   Sosnowiec  U20
  15.72 (+0.5)   2017-06-04   Kraków  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  17.49 (-0.2)   2015-10-04   Sosnowiec  U18

  Wzwyż wykres

  1.32   2015-10-03   Sosnowiec  U18
  1.53   2016-10-01   Sosnowiec  U20
  1.74   2017-06-03   Kraków  U20

  Tyczka wykres

  2.70   2017-05-15   Sosnowiec  U20

  W dal wykres

  5.48 (+1.0)   2015-10-03   Sosnowiec  U18
  5.87 (-0.1)   2016-10-01   Sosnowiec  U20
  6.11 (0.0)   2017-05-06   Sosnowiec  U20

  Kula (5) wykres

   9.06   2015-10-03   Sosnowiec  U18

  Kula (6) wykres

  11.28   2016-10-01   Sosnowiec  U20
  11.83   2017-06-03   Kraków  U20

  Dysk (1.5) wykres

  24.31   2015-10-04   Sosnowiec  U18

  Dysk (2) wykres

  30.57   2019-05-25   Łódź  U23

  Oszczep (800) wykres

  41.68   2016-10-02   Sosnowiec  U20
  51.52   2017-06-04   Kraków  U20
  47.95   2018-10-06   Rybnik  U23
  52.38   2019-05-24   Łódź  U23

  Oszczep (700) wykres

  31.32   2015-10-04   Sosnowiec  U18

  Dysk (1.75) wykres

  28.64   2016-05-07   Częstochowa  U20
  32.54   2017-05-15   Sosnowiec  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4143   2015-10-03   Sosnowiec  U18

  10-bój JUN wykres

  4742   2016-10-02   Sosnowiec  U20
  5765   2017-06-04   Kraków  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1862850189209 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl