Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Arkadiusz KARDAS
imię : Arkadiusz
nazwisko : KARDAS
data ur. : 1989-03-20 (Sen) 32 85
płeć : Mężczyzna
klub : TS AKS Chorzów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  57.43   2021-05-15   Chorzów  Sen

  800 m wykres

  2:01.04   2015-06-14   Chorzów  Sen
  2:04.24   2017-05-27   Łódź  Sen
  2:05.21   2018-06-23   Ruda Śląska  Sen
  2:04.20   2019-08-24   Chorzów  Sen
  2:04.75   2021-05-15   Chorzów  Sen

  1000 m wykres

  2:43.08   2015-05-01   Sosnowiec  Sen

  1500 m wykres

  4:14.51   2013-06-07   Łódź  Sen
  4:13.93   2014-05-31   Białystok  Sen
  4:08.67   2015-05-22   Łódź  Sen
  4:14.76   2016-05-15   Sosnowiec  Sen
  4:22.57   2017-05-26   Łódź  Sen
  4:16.46   2018-05-26   Lublin  Sen
  4:15.86   2019-05-24   Łódź  Sen
  4:10.67   2020-09-14   Łódź  Sen
  4:20.15   2021-05-22   Częstochowa  Sen

  2000 m wykres

  5:55.04   2016-05-01   Sosnowiec  Sen
  6:10.32   2019-05-01   Częstochowa  Sen

  3000 m wykres

   9:21.61   2013-06-08   Łódź  Sen
   9:18.19   2014-06-01   Białystok  Sen
   9:11.29   2015-05-23   Łódź  Sen
   9:28.60   2017-06-04   Bielsko-Biała  Sen
   9:24.02   2018-05-27   Lublin  Sen
   9:26.97   2019-09-15   Gliwice  Sen
   9:12.86   2020-09-02   Częstochowa  Sen
   9:16.80   2021-06-06   Gliwice  Sen

  5000 m wykres

  16:29.76   2015-05-30   Biała Podlaska  Sen
  16:45.02   2016-05-28   Biała Podlaska  Sen
  16:19.31   2017-06-18   Wrocław  Sen
  16:25.54   2019-05-31   Piaseczno  Sen
  15:59.92   2020-09-03   Częstochowa  Sen
  16:51.52   2021-04-24   Goleniów  Sen

  10000 m wykres

  34:47.15   2020-09-19   Karpacz  Sen
  34:02.12   2021-04-24   Goleniów  Sen

  Maraton wykres

  2:45:50   2013-09-29   Warszawa  Sen

  10 km wykres

  34:59   2015-08-01   Gdańsk  Sen
  34:57   2019-08-03   Gdańsk  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13593006134033 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl