Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Alicja RAK
imię : Alicja
nazwisko : RAK
data ur. : 2004-04-09 (U16) 15 69
płeć : Kobieta
klub : MMKS Kędzierzyn Koźle

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.66 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U14

  100 m wykres

  15.85 (-1.1)   2014-06-11   Kędzierzyn-Koźle  U12
  15.00 (-0.2)   2015-05-01   Sosnowiec  U12
  14.73 (-1.3)   2016-05-01   Sosnowiec  U14
  14.36 (-4.6)   2017-05-03   Bielsko-Biała  U14
  13.42 (0.0)   2019-05-04   Bielsko-Biała  U16

  150 m wykres

  22.70   2016-05-01   Sosnowiec  U14
  21.70   2017-05-03   Bielsko-Biała  U14

  200 m wykres

  28.55 (-2.2)   2019-05-04   Bielsko-Biała  U16

  600 m wykres

  1:56.74   2017-09-14   Warszawa  U14

  80 pł wykres

  13.21 (+0.7)   2016-09-30   Kędzierzyn-Koźle  U14
  12.96 (+1.6)   2017-09-02   Opole  U14
  12.24 (+0.8)   2018-09-23   Bełchatów  U16
  12.31 (0.0)   2019-06-01   Kraków  U16

  100 m pł MŁ wykres

  18.44 (+0.2)   2015-09-05   Opole  U12

  100 m pł J MŁ wykres

  17.22 (+1.5)   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  U14

  200 m pł wykres

  31.91 (+1.2)   2017-09-02   Opole  U14
  30.93 (+2.0)   2018-06-24   Opole  U16
  30.78 (+0.3)   2019-06-01   Kraków  U16

  Wzwyż wykres

  1.30   2014-09-06   Opole  U12
  1.33   2015-06-21   Łódź  U12
  1.46   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  U14
  1.43   2017-05-08   Kędzierzyn-Koźle  U14

  W dal wykres

  4.19 (+1.4)   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  U14
  4.66 (+0.7)   2019-05-11   Gliwice  U16

  Ppal (150) wykres

  47.00   2017-09-13   Warszawa  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.022904872894287 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl