Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Julia AFELT
imię : Julia
nazwisko : AFELT
data ur. : 1999-11-06 (U23) 19 318
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.96 (0.0)   2016-09-04   Toruń  U18
  27.53 (+1.2)   2017-05-13   Bydgoszcz  U20

  300 m wykres

  46.49   2015-05-10   Toruń  U18

  400 m wykres

  62.57   2015-08-29   Toruń  U18
  60.50   2016-09-04   Toruń  U18
  59.25   2017-06-11   Kutno  U20
  59.36   2018-06-10   Toruń  U20

  600 m wykres

  1:48.71   2014-09-20   Bydgoszcz  U16
  1:44.48   2015-08-22   Chojnice  U18
  1:36.57   2017-07-27   Chojnice  U20

  800 m wykres

  2:23.80   2015-07-04   Białogard  U18
  2:16.74   2016-09-24   Białogard  U18
  2:14.13   2017-06-14   Gdańsk  U20
  2:14.99   2018-06-16   Gdańsk  U20
  2:15.15   2019-06-22   Białogard  U23

  1000 m wykres

  2:59.00   2018-07-21   Chojnice  U20

  1500 m wykres

  4:44.82   2017-07-09   Toruń  U20
  4:40.60   2018-07-14   Białogard  U20
  4:32.38   2019-06-01   Włocławek  U23

  2000 m wykres

  6:24.22   2019-05-12   Toruń  U23

  5000 m wykres

  17:11.61   2019-05-18   Szczecinek  U23

  Przełaj wykres

  :07:11   2017-03-11   Jelenia Góra  U20
  :07:02   2018-03-17   Żagań  U20
  :15:29   2019-03-23   Olszyna  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19098210334778 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl