Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Magdalena
nazwisko : GODZWON
data ur. : 1990-12-21 (Sen) 29 270
płeć : Kobieta
klub : AZS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.74 (+1.5)   2003-04-26   Kielce  U14
  13.04 (0.0)   2004-06-15   Kielce  U16
  12.64 (+0.5)   2005-06-26   Biała Podlaska  U16
  12.68 (0.0)   2006-06-18   Białystok  U18

  200 m wykres

  26.32 (+0.9)   2005-06-12   Mielec  U16
  26.02 (-0.3)   2006-05-13   Kielce  U18
  25.88 (0.0)   2007-06-09   Kraków  U18
  26.08 (+0.6)   2008-08-31   Rzeszów  U20
  25.98 (+1.8)   2009-06-06   Piła  U20
  26.34 (+0.7)   2010-05-09   Łódź  U23

  300 m wykres

  45.63   2003-04-26   Kielce  U14
  43.90   2005-05-07   Mielec  U16
  42.57   2006-04-29   Kielce  U18

  800 m wykres

  2:35.87   2006-07-27   Łódź  U18
  2:28.82   2007-07-26   Szczecin  U18
  2:38.31   2008-10-04   Łódź  U20
  2:33.97   2009-06-21   Warszawa  U20
  2:31.83   2010-05-16   Warszawa  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  15.59 (0.0)   2006-07-26   Łódź  U18
  15.03 (0.0)   2007-07-25   Szczecin  U18

  100 m pł wykres

  15.88 (0.0)   2007-10-06   Kielce  U18
  15.78 (+0.6)   2008-10-03   Łódź  U20
  15.28 (+0.8)   2009-05-17   Rzeszów  U20
  15.73 (0.0)   2010-05-15   Warszawa  U23

  Wzwyż wykres

  1.54   2006-07-26   Łódź  U18
  1.62   2007-06-09   Kraków  U18
  1.51   2008-10-03   Łódź  U20
  1.63   2009-06-20   Warszawa  U20
  1.57   2010-05-15   Warszawa  U23
  1.54   2011-05-28   Poznań  U23

  W dal wykres

  5.05 (0.0)   2004-05-15   Mielec  U16
  4.79 (+1.8)   2006-06-04   Kielce  U18
  5.19 (+1.4)   2007-10-07   Kielce  U18
  5.42 (+1.9)   2008-06-15   Rzeszów  U20
  5.66 (+0.8)   2009-05-10   Rzeszów  U20
  5.45 (+0.8)   2010-06-12   Zamość  U23
  4.93 (+0.5)   2013-06-08   Łódź  Sen

  Kula (4) wykres

  10.03   2006-06-03   Kielce  U18
  10.95   2007-09-10   Kielce  U18
  11.46   2008-05-17   Warszawa  U20
  11.36   2009-06-20   Warszawa  U20
  11.27   2010-05-01   Spała  U23

  Oszczep (600) wykres

  36.69   2005-09-25   Kielce  U16
  39.15   2006-04-29   Kielce  U18
  39.16   2007-07-26   Szczecin  U18
  41.14   2008-08-31   Rzeszów  U20
  43.76   2009-07-04   Słupsk  U20
  47.97   2010-06-12   Zamość  U23
  43.30   2011-05-28   Poznań  U23
  41.49   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
  38.65   2013-06-08   Łódź  Sen

  7-bój wykres

  4427   2007-10-07   Kielce  U18
  4556   2008-06-07   Zielona Góra  U20
  5029   2009-06-21   Warszawa  U20
  4791   2010-05-16   Warszawa  U23

  7-bój J MŁ wykres

  4376   2006-07-27   Łódź  U18
  4869   2007-07-26   Szczecin  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.65710592269897 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl