Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Iga BAUMGART-WITAN
imię : Iga
nazwisko : BAUMGART-WITAN (BAUMGART)
data ur. : 1989-04-11 (Sen) 32 74
płeć : Kobieta
klub : BKS Bydgoszcz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.46   2004-01-10   Grudziądz  U16
   7.86   2008-01-12   Grudziądz  U20
   7.93   2009-02-14   Spała  U23
   7.99   2010-02-07   Spała  U23

  200 m wykres

  28.14   2004-01-03   Grudziądz  U16
  27.72   2005-01-08   Grudziądz  U18
  25.36   2008-02-09   Spała  U20
  24.99   2009-02-14   Spała  U23
  25.18   2010-02-07   Spała  U23
  24.65   2012-02-18   Spała  Sen
  24.65   2014-02-23   Sopot  Sen

  300 m wykres

  45.16   2004-01-10   Grudziądz  U16
  42.48   2005-01-29   Spała  U18
  41.35   2006-01-29   Spała  U18
  42.51   2007-01-20   Grudziądz  U20
  41.98   2008-01-12   Grudziądz  U20
  38.78   2014-02-15   Spała  Sen

  400 m wykres

  58.86   2007-01-26   Spała  U20
  56.07   2008-02-23   Spała  U20
  55.84   2009-02-08   Spała  U23
  55.74   2010-02-28   Spała  U23
  54.52   2012-02-26   Spała  Sen
  54.61   2014-02-08   Spała  Sen
  52.17   2017-02-10   Toruń  Sen
  53.56   2018-02-03   Mondeville (FRA)  Sen
  51.91   2019-02-06   Toruń  Sen
  52.39   2020-02-08   Toruń  Sen

  Wzwyż wykres

  1.70   2006-01-21   Grudziądz  U18

  W dal wykres

  5.46   2007-01-13   Grudziądz  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.019109964370728 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl