Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Dominik CYRANKOWSKI
imię : Dominik
nazwisko : CYRANKOWSKI
data ur. : 2003-04-14 (U18) 16 128
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Vectra Włocławek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  26.04 (-2.4)   2018-05-27   Włocławek  U16

  300 m wykres

  50.70   2015-09-19   Bydgoszcz  U14
  42.02   2017-05-13   Łódź  U16

  600 m wykres

  1:54.25   2016-05-22   Toruń  U14
  1:33.62   2017-08-26   Toruń  U16
  1:31.45   2018-05-20   Bydgoszcz  U16

  800 m wykres

  2:08.64   2018-06-16   Toruń  U16

  1000 m wykres

  2:53.87   2017-09-17   Włocławek  U16
  2:41.09   2018-09-13   Warszawa  U16
  2:42.12   2019-05-12   Toruń  U18

  1500 m wykres

  4:11.53   2019-05-18   Toruń  U18

  2000 m wykres

  6:06.60   2018-09-22   Bełchatów  U16

  3000 m wykres

   8:58.49   2019-06-01   Włocławek  U18

  2000 m prz wykres

  6:25.59   2019-06-22   Białogard  U18

  Przełaj wykres

  :18:10   2019-03-23   Olszyna  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11225485801697 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl