Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jakub CENTKA
imię : Jakub
nazwisko : CENTKA
data ur. : 1998-10-21 (Sen) 22 236
płeć : Mężczyzna
klub : KS Gwardia Piła

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.36 (+0.3)   2017-08-26   Toruń  U20

  100 m wykres

  11.44 (+0.5)   2016-07-26   Chojnice  U20
  11.50 (-1.4)   2017-05-28   Poznań  U20
  11.75 (-1.9)   2018-05-12   Toruń  U23

  200 m wykres

  22.69 (-0.1)   2016-09-03   Poznań  U20
  22.94 (-0.8)   2017-08-26   Toruń  U20

  300 m wykres

  36.10   2016-08-20   Chojnice  U20
  36.05   2017-05-20   Piła  U20
  35.73   2018-05-26   Piła  U23

  400 m wykres

  50.39   2016-06-11   Poznań  U20
  49.92   2017-07-07   Toruń  U20
  50.43   2018-06-02   Białogard  U23

  1000 m wykres

  2:49.89   2021-05-08   Poznań  Sen

  5000 m wykres

  19:45.49   2021-04-24   Goleniów  Sen

  10000 m wykres

  37:13.35   2021-04-24   Goleniów  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1191041469574 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl