Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Mateusz JOPEK
imię : Mateusz
nazwisko : JOPEK
data ur. : 1996-02-14 (Sen) 25 59
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Włocławek   2020 (Sen)
W dal 1 7.82 (+0.7)
  MP: Radom   2019 (Sen)
W dal 2 7.85 (+1.7)
  MP: Lublin   2018 (U23)
W dal 7 7.33 (+2.5)
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
W dal 3 7.44 (+0.1)
  MP: Białystok   2017 (U23)
W dal 7 7.07 (+0.2)
  MP U23: Suwałki   2017 (U23)
W dal 3 7.23 (+0.5)
  MP: Bydgoszcz   2016 (U23)
W dal 8 7.33 (+1.2)
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
W dal 1 7.57 (+1.1)
4x100 m 4s1 (6) 42.82
  MP U20: Biała Podlaska   2015 (U20)
W dal 3 7.16 (+1.3)
W dal 5e2 (6) 6.89 (-2.1)
  OOM: Łódź   2013 (U18)
W dal 6 6.63 (+0.9)
W dal 6e2 (8) 6.60 (+0.7)
  OOM: Kraków   2012 (U18)
W dal 7e2 (15) 6.41 (+0.1)
  MP U16: Kielce   2011 (U16)
W dal 1 6.62 (+0.7)

  INDOOR

  HMP: Toruń   2021 (Sen)
W dal 2 7.64
  HMP: Toruń   2020 (Sen)
W dal 5 7.47
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
W dal 6 7.40
  HMP: Toruń   2018 (U23)
W dal 6 7.14
  HMP: Toruń   2017 (U23)
W dal 9 6.90
  HMP U20 U18: Toruń   2015 (U20)
W dal 8 6.57
  HMP U20 U18: Spała   2013 (U18)
W dal 2 6.70

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.0264558792114 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl