Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marlena
nazwisko : MAJ
data ur. : 1990-03-11 (Sen) 30 224
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.73 (-0.2)   2012-08-26   Kielce  U23

  200 m wykres

  29.16 (-1.4)   2006-05-13   Warszawa  U18
  26.73 (0.0)   2008-06-06   Zielona Góra  U20
  26.46 (0.0)   2009-06-06   Piła  U20
  27.56 (+0.7)   2010-08-28   Kraków  U23
  26.19 (-0.2)   2011-08-11   Bydgoszcz  U23
  25.48 (+0.5)   2012-05-26   Białogard  U23
  25.75 (+0.5)   2013-06-23   Warszawa  Sen
  26.08 (-2.0)   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
  26.72 (-0.7)   2015-06-06   Kraków  Sen
  26.42 (+1.7)   2016-06-04   Warszawa  Sen

  800 m wykres

  2:43.66   2006-05-14   Warszawa  U18
  2:32.33   2007-07-26   Szczecin  U18
  2:42.77   2009-06-07   Piła  U20
  2:47.61   2010-06-06   Opole  U23
  2:33.18   2011-06-19   Warszawa  U23
  2:27.95   2012-05-27   Białogard  U23
  2:25.43   2013-07-20   Toruń  Sen
  2:28.22   2014-06-08   Zgorzelec  Sen

  100 m pł MŁ wykres

  16.90 (0.0)   2004-09-03   Warszawa  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  17.33 (0.0)   2006-05-13   Warszawa  U18
  15.64 (0.0)   2007-06-23   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  16.07 (-0.1)   2008-06-01   Warszawa  U20
  15.27 (-0.4)   2009-06-06   Piła  U20
  15.72 (+0.2)   2010-05-23   Warszawa  U23
  14.81 (+0.9)   2011-06-18   Warszawa  U23
  14.29 (+0.9)   2012-09-08   Kraków  U23
  14.55 (-0.1)   2013-07-16   Warszawa  Sen
  14.36 (+1.7)   2014-07-31   Szczecin  Sen
  14.80 (-0.5)   2015-06-06   Kraków  Sen
  14.84 (+1.0)   2016-06-04   Warszawa  Sen

  400 m pł K wykres

  65.76   2012-09-16   Łódź  U23

  Wzwyż wykres

  1.52   2003-06-18   Warszawa  U14
  1.60   2004-06-12   Siedlce  U16
  1.59   2005-09-10   Płock  U16
  1.55   2006-06-03   Warszawa  U18
  1.62   2007-06-23   Warszawa  U18
  1.65   2008-08-01   Toruń  U20
  1.73   2009-07-03   Słupsk  U20
  1.70   2010-05-22   Warszawa  U23
  1.67   2011-05-28   Toruń  U23
  1.72   2012-07-14   Warszawa  U23
  1.76   2013-06-15   Warszawa  Sen
  1.76   2014-07-05   Kutno  Sen
  1.72   2015-06-06   Kraków  Sen
  1.70   2016-05-28   Warszawa  Sen

  W dal wykres

  4.51 (-1.0)   2006-09-17   Warszawa  U18
  5.15 (+1.6)   2007-06-24   Warszawa  U18
  5.33 (0.0)   2009-05-23   Siedlce  U20
  5.03 (+0.7)   2010-05-16   Warszawa  U23
  5.49 (-0.2)   2011-06-19   Warszawa  U23
  5.44 (+1.4)   2012-05-19   Katowice  U23
  5.39 (+1.3)   2013-07-20   Toruń  Sen
  5.57 (+1.4)   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  5.35 (-1.1)   2015-06-07   Kraków  Sen

  Kula (4) wykres

   9.24   2006-05-07   Warszawa  U18
  10.02   2007-07-25   Szczecin  U18
  10.57   2008-05-17   Warszawa  U20
  10.64   2009-06-06   Piła  U20
  10.43   2010-05-01   Spała  U23
  10.21   2011-08-11   Bydgoszcz  U23
  10.70   2012-05-26   Białogard  U23
  11.59   2013-07-19   Toruń  Sen
  11.30   2014-06-18   Toruń  Sen
  11.49   2015-06-06   Kraków  Sen
  11.56   2016-05-21   Łódź  Sen

  Oszczep (600) wykres

  22.30   2005-09-11   Płock  U16
  30.94   2006-09-17   Warszawa  U18
  33.00   2007-07-20   Warszawa  U18
  35.24   2008-05-18   Warszawa  U20
  35.23   2009-06-07   Piła  U20
  34.44   2010-06-06   Opole  U23
  36.20   2011-06-19   Warszawa  U23
  39.15   2012-06-09   Warszawa  U23
  38.08   2013-06-16   Warszawa  Sen
  37.47   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  36.67   2015-05-09   Warszawa  Sen
  34.82   2016-06-05   Warszawa  Sen

  7-bój wykres

  4456   2008-06-07   Zielona Góra  U20
  4782   2009-06-07   Piła  U20
  4336   2010-06-06   Opole  U23
  4903   2011-06-19   Warszawa  U23
  5115   2012-05-27   Białogard  U23
  5168   2013-07-20   Toruń  Sen
  5231   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  4327   2015-06-07   Kraków  Sen

  7-bój J MŁ wykres

  3476   2006-05-14   Warszawa  U18
  4535   2007-07-26   Szczecin  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.041383028030396 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl