Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Kacper JASTRZĘBSKI
imię : Kacper
nazwisko : JASTRZĘBSKI
data ur. : 2000-07-27 (U23) 20 322
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Orkan Ostrzeszów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.62 (+0.6)   2014-08-31   Wrocław  U16
  11.75 (-1.2)   2015-09-12   Szczecin  U16
  11.39 (+0.1)   2016-08-04   Wrocław  U18
  11.17 (+0.3)   2017-08-04   Warszawa  U18
  11.27 (+0.3)   2018-06-09   Słubice  U20
  11.06 (+0.9)   2019-06-01   Zamość  U20
  11.14 (+1.3)   2020-07-04   Łódź  U23
  11.14 (+2.0)   2021-05-09   Sieradz  U23

  200 m wykres

  24.52 (-0.7)   2015-05-31   Wrocław  U16
  23.04 (+1.3)   2017-09-24   Blankenburg (GER)  U18
  22.83 (+0.4)   2018-06-10   Słubice  U20
  23.34 (+2.0)   2019-05-12   Wrocław  U20
  23.00 (-1.5)   2020-06-27   Częstochowa  U23

  300 m wykres

  39.53   2015-06-06   Poznań  U16

  400 m wykres

  53.85   2016-08-04   Wrocław  U18
  52.24   2017-08-04   Warszawa  U18
  51.84   2019-06-08   Kraków  U20
  52.35   2020-08-22   Warszawa  U23
  53.46   2021-05-22   Bełchatów  U23

  1000 m wykres

  3:12.68   2015-09-27   Radom  U16

  1500 m wykres

  5:19.74   2016-08-05   Wrocław  U18
  4:52.08   2017-08-05   Warszawa  U18
  5:08.88   2019-06-09   Kraków  U20
  5:17.24   2020-10-04   Łódź  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.37 (+0.3)   2019-06-09   Kraków  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.52 (-0.7)   2015-09-06   Białystok  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.84 (-0.4)   2016-08-05   Wrocław  U18
  15.13 (+0.4)   2017-08-05   Warszawa  U18

  110 m pł wykres

  15.88 (-1.1)   2020-10-04   Łódź  U23

  Wzwyż wykres

  1.71   2016-08-04   Wrocław  U18
  1.78   2017-08-04   Warszawa  U18
  1.74   2019-05-18   Warszawa  U20
  1.84   2020-08-22   Warszawa  U23

  Tyczka wykres

  3.00   2016-08-05   Wrocław  U18
  3.20   2017-06-11   Poznań  U18
  3.30   2019-05-19   Warszawa  U20
  3.30   2020-10-04   Łódź  U23

  W dal wykres

  5.17 (+0.1)   2014-09-14   Poznań  U16
  5.82 (+0.5)   2015-09-05   Białystok  U16
  6.10 (+0.5)   2016-08-04   Wrocław  U18
  6.64 (+1.1)   2017-08-04   Warszawa  U18
  6.94 (+1.3)   2019-07-03   Racibórz  U20
  6.84 (-0.8)   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  6.98 (-0.3)   2021-05-09   Sieradz  U23

  Kula (5) wykres

   9.81   2015-09-26   Radom  U16
  12.49   2016-08-04   Wrocław  U18
  13.46   2017-08-04   Warszawa  U18

  Kula (6) wykres

  12.29   2019-06-08   Kraków  U20

  Kula (7.26) wykres

  11.61   2020-10-03   Łódź  U23
  11.59   2021-05-09   Sieradz  U23

  Dysk (1.5) wykres

  33.79   2016-08-05   Wrocław  U18
  38.85   2017-08-05   Warszawa  U18

  Dysk (2) wykres

  32.53   2020-10-04   Łódź  U23

  Oszczep (600) wykres

  40.14   2014-09-14   Poznań  U16
  47.62   2015-08-27   Sosnowiec  U16

  Oszczep (800) wykres

  45.70   2018-06-03   Poznań  U20
  52.25   2019-06-09   Kraków  U20
  45.41   2020-10-04   Łódź  U23

  Oszczep (700) wykres

  48.28   2016-06-12   Poznań  U18
  53.04   2017-05-14   Wrocław  U18

  Dysk (1.75) wykres

  38.15   2019-06-09   Kraków  U20

  10-bój wykres

  6133   2020-10-04   Łódź  U23

  10-bój J MŁ wykres

  5859   2016-08-05   Wrocław  U18
  6685   2017-08-05   Warszawa  U18

  10-bój JUN wykres

  6462   2019-06-09   Kraków  U20

  6-bój M MŁ wykres

  3406   2015-09-06   Białystok  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.033790826797485 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl