Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Maciej PIETRAS
imię : Maciej
nazwisko : PIETRAS
data ur. : 2001-06-07 (U20) 19 146
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Hańcza Suwałki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.44   2015-01-18   Białystok  U16
   7.90   2017-01-15   Białystok  U18
   7.45   2018-02-10   Toruń  U18
   7.63   2019-02-09   Toruń  U20

  1000 m wykres

  3:09.91   2018-02-11   Toruń  U18
  3:04.31   2019-01-27   Cardiff (GBR)  U20

  Wzwyż wykres

  1.60   2015-01-18   Białystok  U16
  1.65   2016-01-16   Białystok  U16
  1.85   2017-02-05   Białystok  U18
  1.84   2018-02-10   Toruń  U18
  1.86   2019-02-09   Toruń  U20

  Tyczka wykres

  3.30   2018-02-11   Toruń  U18
  3.25   2019-01-27   Cardiff (GBR)  U20

  W dal wykres

  5.42   2016-01-16   Białystok  U16
  6.01   2017-01-15   Białystok  U18
  6.28   2018-02-24   Białystok  U18
  6.28   2019-01-26   Cardiff (GBR)  U20

  Kula (5) wykres

  11.14   2015-02-13   Białystok  U16
  13.36   2016-02-20   Białystok  U16
  13.74   2017-01-15   Białystok  U18
  14.62   2018-02-24   Białystok  U18

  Kula (6) wykres

  12.30   2019-02-09   Toruń  U20

  60 m pł M (99.1) wykres

  10.41   2019-02-10   Toruń  U20

  60 m pł M Mł wykres

   9.66   2015-02-13   Białystok  U16
   9.32   2016-02-20   Białystok  U16

  60 m pł M J Mł wykres

   8.44   2018-02-11   Toruń  U18

  7-bój J MŁ wykres

  4645   2018-02-11   Toruń  U18

  7-bój JUN wykres

  4408   2019-01-27   Cardiff (GBR)  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15186619758606 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl