Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Paulina WAL
imię : Paulina
nazwisko : WAL (RZEŚNIOWIECKA)
data ur. : 1991-06-18 (Sen) 29 260
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Radom   2019 (Sen)
Wzwyż 5 1.77
  MP: Lublin   2018 (Sen)
Wzwyż 9 1.70
  MP: Białystok   2017 (Sen)
Wzwyż 3 1.78
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
Wzwyż 4 1.78
  MP: Kraków   2015 (Sen)
Wzwyż 6 1.82
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (Sen)
7-bój 4 4714
  MP: Toruń   2013 (U23)
7-bój DNF
  MPwielob U23 i U20: Opole   2013 (U23)
7-bój 3 4609
  MPwielob U23: Warszawa   2012 (U23)
7-bój 6 4263
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
100 m pł DNF
100 m pł 5e1 (15) 14.84 (+0.4)
Wzwyż 12 1.70
  MPwielob: Białogard   2012 (U23)
7-bój 7 5089
  MP U23: Radom   2012 (U23)
100 m pł 8e1 (12) 15.35 (-1.0)
Wzwyż 6 1.66
  MPwielob U23: Bydgoszcz   2011 (U23)
7-bój 3 4873
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
100 m pł 7 14.77 (+0.1)
100 m pł 2e1 (5) 14.32 (-0.4)
  MP: Bielsko-Biała   2010 (U20)
100 m pł 7 14.82 (-1.9)
  MPwielob: Opole   2010 (U20)
7-bój 2 4971
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
100 m pł 2 14.37 (+0.8)
  MPwielob: Piła   2009 (U20)
7-bój 15 3882
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
100 m pł 3fB 15.48 (-0.4)
100 m pł 5e2 15.29 (+1.0)
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
100 m pł J MŁ 3 14.40 (+3.0)
100 m pł J MŁ 2e2 14.46 (+0.3)
Wzwyż 8 1.60
Wzwyż 1e2 1.63
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
200 m 4s3 26.64 (+2.5)
800 m 8s2 2:40.17
100 m pł J MŁ 5s2 15.89 (+2.6)
Wzwyż 5s2 1.56
W dal 19s1 4.57 (-0.3)
Kula (4) 23s2 6.74
Oszczep (600) 20s1 20.20
7-bój J MŁ 16 3787
  MP U16: Siedlce   2006 (U16)
Wzwyż 10 1.55

  INDOOR

  HMP: Toruń   2020 (Sen)
Wzwyż 3 1.70
  HMP: Toruń   2018 (Sen)
Wzwyż 2 1.82
  HMP: Toruń   2017 (Sen)
Wzwyż 6 1.76
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
Wzwyż 5 1.79
  HMP: Spała   2012 (U23)
5-bój DNF
  HMP: Spała   2011 (U23)
5-bój 7 3481
60 m pł K 5e2 (9) 9.08
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U20)
5-bój 2 3390
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U18)
Wzwyż 5 1.63

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.4303979873657 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl