Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Patrycja SKÓRZEWSKA
imię : Patrycja
nazwisko : SKÓRZEWSKA
data ur. : 1996-06-15 (Sen) 23 68
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  DMEwielob: Ribeira Brava (POR)   2019 (Sen)
7-bój 11 5360
  MPwielob: Kraków   2019 (Sen)
7-bój 3 5352
  MPwielob: Suwałki   2018 (U23)
7-bój 5 4896
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
100 m pł 6 14.50 (+0.5)
100 m pł 3e1 (5) 14.52 (+0.3)
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U23)
7-bój 8 4471
  MP U23: Suwałki   2017 (U23)
Kula (4) 11 11.99
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (U23)
7-bój 3 5091
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
100 m pł 5e1 (11) 15.27 (+2.4)
Wzwyż 8 1.65
  MPwielob U23: Warszawa   2016 (U23)
7-bój 2 5091
  ME U20: Eskilstuna (SWE)   2015 (U20)
7-bój 15 5202
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (U20)
7-bój 1 5278
  MP U20: Biała Podlaska   2015 (U20)
100 m pł 3 14.51 (+0.9)
100 m pł 1e3 (3) 14.56 (+0.9)
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (U20)
7-bój 4fB 4674
  MP U20: Toruń   2014 (U20)
100 m pł 8 15.04 (+0.3)
100 m pł 3e3 (7) 14.74 (+0.8)
  OOM: Łódź   2013 (U18)
7-bój J MŁ 7 4303

  INDOOR

  HMP: Toruń   2019 (Sen)
5-bój 3 4138
  HMP: Toruń   2018 (U23)
5-bój 5 3601
  HMP: Toruń   2017 (U23)
5-bój 2 3957
  HMP: Toruń   2016 (U23)
5-bój 4 3825
  HMPwielob: Spała   2015 (U20)
5-bój 2fB 3616
  HMP U20 U18: Toruń   2015 (U20)
W dal 3 5.58
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U20)
5-bój 2 3608

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.799243927002 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl