I. ZASADY PODSTAWOWE

  1. DOMTEL-SPORT  jako Administrator Portalu, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Portalu. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady ochrony tych danych dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.
  2. Portal prowadzony przez DOMTEL-SPORT  jest strukturą otwartą, dostępną w sposób bezpłatny. Głównym przeznaczeniem Portalu jest umożliwienie szybkiego i łatwego zapisania się na zawody sportowe Użytkownikom, dostęp do wymaganych informacji organizatorom tych zawodów, a po ich realizacji opublikowaniu wyników z tych zawodów, a także materiałów fotograficznych. Szczegółowe dane dotyczące Użytkowników nigdy nie są udostępniane w zakresie większym niż jest to niezbędne do realizacji usług Portalu na rzecz organizatorów zawodów sportowych.
  3. Połączenia i strony Portalu odbierające ważne dla Użytkowników dane, są realizowane przy pomocy bezpiecznego protokołu SSL.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Dane techniczne wynikające z realizacji połączeń internetowych od Użytkowników do Portalu (np. adres IP komputera) zawarte w logach systemu operacyjnego serwera są wykorzystywane przez Portal wyłącznie w celu prawidłowego jego funkcjonowania i administrowania.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika do Portalu jest DOMTEL-SPORT z siedzibą w Słupsku przy ulicy Marty Aluchny-Emelianow 23. Portal przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Portalu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
  3. Dane osobowe Użytkowników Portalu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez DOMTEL-SPORT.
  4. Dane wymagane podczas rejestracji konta Użytkownika. W formularzu rejestracyjnym wymagane jest podanie prawdziwych danych: imię, nazwisko, obywatelstwo,PESEL, płeć, rok urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, koszulka. Informacje takie jak PESEL i rok urodzenia wymagane są dla potrzeb identyfikacji zawodników na zawodach sportowych i nie są wykorzystywane do innych celów. Dane podane podczas rejestracji przechowywane są w sposób całkowicie bezpieczny. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z indywidualnym loginem oraz hasłem, które powinien zmienić niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu się do Portalu.
  5. Dane ujawniane na stronach Portalu. W wyniku zapisania się na zawody sportowe Użytkownik Portalu zgodnie z Regulaminem Portalu i regulaminem zawodów wyraża zgodę na opublikowanie w ramach listy zgłoszeń, listy startowej, listy wyników swojego: imienia, nazwiska, miejscowości, kategorii wiekowej. Pozostałe informacje o Użytkowniku mogą być przekazane przez Portal jedynie organizatorowi danych zawodów sportowych na wyraźne uzasadnienie zapotrzebowania na poszczególny rodzaj danych.

III. INFORMACJE WYSYŁANE UŻYTKOWNIKOM ORAZ ODSYŁACZE DO INNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

  1. Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy e-mail podane przez Użytkowników do Portalu wiadomości systemowych z powiadomieniami, a także wiadomości o charakterze informacyjnym i komercyjnym w imieniu organizatorów zawodów sportowych współpracujących z Portalem na zasadzie odrębnych umów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
  2. Portal nie odpowiada za treści, bezpieczeństwo danych stosowane przez serwisy zewnętrzne odsyłające do Portalu oraz do których odsyła Portal na wniosek organizatorów zawodów sportowych.

Kalendarz
Zapisy

Wyniki

Zapytanie ofertowe

Katalog
produktów

Nowoczesne rozwiązania

Co oferujemy?

Oferujemy najwyższej klasy sprzęt pomiarowy do wszystkich dyscyplin sportowych, poczynając od kamer do fotofiniszu i chronometrów poprzez system chipów aktywnych kończąc na systemie chipów pasywnych. Niemal cały asortyment znajdziecie na naszej stronie w katalogu online.Oferujemy również kompleksową obsługę imprez sportowych poczynając od prowadzenia zapisów i płatności przez organizację biura, przygotowanie numerów startowych, dyplomów czy medali aż do pomiaru czasów, prezentacji wyników online, na telebimach a nawet transmisjach internetowych.

Pomiar
czasu

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, która zajmuje się profesjonalnym pomiarem czasu na zawodach sportowych. Obsługujemy przede wszystkim imprezy takie jak: lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie na torze długim i krótkim, narciarstwo biegowe, kolarstwo szosowe i górskie, rolkarstwo torowe i szosowe.Nasz profesjonalizm z powodzeniem od kilku lat przenosimy na imprezy masowe takie jak biegi, maratony i wyścigi MTB, gdzie mimo ogromnej liczby startujących podajemy wyniki z największą możliwą dokładnością zarówno na mecie jak i punktach kontrolnych.

Galeria

Skontaktuj się już dziś

602 314 171

email:domtel@domtel-sport.pl
© DOMTEL - SPORT 

Biuro pracuje
w godz. 9:00 - 17:00
Domtel-Sport Timing

76-200 SŁUPSK
ul. Aluchny-Emelianow 23
MAGAZYN / BIURO

61-334 POZNAŃ
ul.Rozwadowska 31

Nasi partnerzy