Regulamin naszej firmy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Grupa serwisów internetowych DOMTEL-SPORT jest prowadzona i zarządzana przez firmę DOMTEL-SPORT , posiadającą numer NIP: 839-002-80-09, REGON: 770714298.
 2. Adres siedziby: DOMTEL-SPORT ul.Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulaminy własne serwisów z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

II. DEFINICJE

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 

IV. PŁATNOŚCI

 1. Za realizację Usług dostępnych w Portalu i/lub przez DOMTEL-SPORT, Administrator może pobierać na rzecz organizatora zawodów sportowych opłaty zgodnie z regulaminem poszczególnych zawodów.
 2. Płatności można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez Dotpay.pl, jak również: przy odbiorze (za pobraniem), w miejscu wskazanym przez organizatora zawodów.

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania w Portalu czynności przez Użytkownika.
 2. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po jej dostarczeniu do DOMTEL-SPORT wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności wynikłe z funkcjonowania Portalu w sposób inny od zamierzonego.
 4. Wszystkie produkty elektroniczne w tym pliki i materiały audiowizualne dostępne poprzez Portal nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych przysługują DOMTEL-SPORT.
 2. Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Administratorem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont Profili” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron Portalu.

Słupsk, dnia 9 lutego 2016r.

 

Kalendarz
Zapisy

Wyniki

Zapytanie ofertowe

Katalog
produktów

Nowoczesne rozwiązania

Co oferujemy?

Oferujemy najwyższej klasy sprzęt pomiarowy do wszystkich dyscyplin sportowych, poczynając od kamer do fotofiniszu i chronometrów poprzez system chipów aktywnych kończąc na systemie chipów pasywnych. Niemal cały asortyment znajdziecie na naszej stronie w katalogu online.Oferujemy również kompleksową obsługę imprez sportowych poczynając od prowadzenia zapisów i płatności przez organizację biura, przygotowanie numerów startowych, dyplomów czy medali aż do pomiaru czasów, prezentacji wyników online, na telebimach a nawet transmisjach internetowych.

Pomiar
czasu

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, która zajmuje się profesjonalnym pomiarem czasu na zawodach sportowych. Obsługujemy przede wszystkim imprezy takie jak: lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie na torze długim i krótkim, narciarstwo biegowe, kolarstwo szosowe i górskie, rolkarstwo torowe i szosowe.Nasz profesjonalizm z powodzeniem od kilku lat przenosimy na imprezy masowe takie jak biegi, maratony i wyścigi MTB, gdzie mimo ogromnej liczby startujących podajemy wyniki z największą możliwą dokładnością zarówno na mecie jak i punktach kontrolnych.

Galeria

Skontaktuj się już dziś

602 314 171

email:domtel@domtel-sport.pl
© DOMTEL - SPORT 

Biuro pracuje
w godz. 9:00 - 17:00
Domtel-Sport Timing

76-200 SŁUPSK
ul. Aluchny-Emelianow 23
MAGAZYN / BIURO

61-334 POZNAŃ
ul.Rozwadowska 31

Nasi partnerzy